Dotační výzvy z programu OP PIK 2014-2020 byly konečně po dlouhém očekávání otevřeny.

Jsme připraveni zpracovat pro vás dotační projekty zejména z prioritních os Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP a Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.

Máte-li zájem posoudit potenciál svého projektu,  neváhejte se nás obrátit.

Soustředíme se zejména na projekty typu:

NEMOVITOST – rekonstrukce nemovitostí a brownfieldů.

MARKETING – podpora účastí na zahraničních veletrzích.

POTENCIÁL – založení a rozvoj center pro výzkum a vývoj.

INOVACE, TECHNOLOGIE – projekty zaměřené zejména na pořízení technologického zařízení do výroby a zavedení inovací do praxe.

 

Nabízíme také poradenství na projekty z oblasti rozvoje výzkumu a vývoje či spolupráce s výzkumným sektorem, zde se soustředíme zejména na programy:

INOVAČNÍ VOUCHERY – podpora vazeb s výzkumnými organizacemi.

APLIKACE – podpora podnikových investic do výzkumu.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – podpora investic do výzkumu, s cílem zapojení výzkumných pracovišť.

 

Sledujeme také vyhlášení nového programu TRIO na podporu výzkumu a vývoje.

S očekáváním také sledujeme výzvy z IROP.