Společnost Essorpharma consulting nabízí na základě vlastní dlouhodobé obchodní zkušenosti exportní poradenství. Svým klientům nabízíme exportní poradenství v těchto oblastech:

  • Analýza příležitostí státní podpory v rámci Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020.
  • Poradenství v oblasti pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě (EGAP a komerční pojišťovny se zaměřením na export).
  • Analýza mezinárodních veletržních příležitostí, včetně analýzy dotačních možností (převážně nástroje agentury Czech Trade).
  • Poradenství v oblasti exportního financování.