Na základě důkladné analýzy předmětu podnikání a strategických cílů rozvoje klienta navrhne společnost essorpharma consulting  svým partnerům individuální řešení využití jednotlivých dotačních titulů z fondů Evropské unie, státního či krajského rozpočtu.

Našim záměrem je navrhnout klientům detailní informace o vhodném dotačním programu, včetně prezentace základních podmínek pro získání konkrétní dotace. V rámci detailní analýzy identifikujeme výnosnost dotace, včetně závazků, které klient musí plnit po přiznání dotace. Po rozhodnutí klienta žádat o konkrétní dotační titul zpracuje naše společnost kompletní dotační projektovou dokumentaci. Po podání vlastní žádosti o dotaci nabízíme službu projektového managementu, který zahrnuje dohled nad dodržováním projektového plánu.