Společnost essorpharma consulting pracuje společně se svými partnery na jednotlivých farmaceutických projektech týkajících se převážně:

  • Vyhledávání nových strategických příležitostí farmaceutického rozvoje
  • Projektové řízení
  • Expanze na nové farmaceutické  trhy
  • Identifikace nových směrů rozvoje
  • Vyhledávání nových produktů
  • Rozvoj mezinárodních strategických partnerství