Essorpharma consulting s.r.o. je dynamickou českou společností, která poskytuje poradenské služby a řízení projektů v oblasti mezinárodního obchodu a dotačního poradenství.

Mezi naše hlavní služby patří:

– dotační poradenství,

– exportní poradenství,

– farmaceutické mezinárodní projekty.

Klíčovým znakem našich služeb je porozumění předmětu a vize podnikání našich partnerů na základě individuálního přístupu. Naším cílem je nabídnout systémové řešení pro dlouhodobou spolupráci a vzájemný rozvoj.

Essorpharma consulting nabízí svým partnerům komplexní poradenství pro řízení podnikatelských projektů v oblasti mezinárodního strategického rozvoje firem. V rámci strategického plánu rozvoje radíme našim partnerům, jak nejlépe využít dotace z fondů Evropské unie, státního nebo krajského rozpočtu se zaměřením na MS kraj.

Naši konzultanti využívají dlouholeté zkušenosti z působení na mezinárodních farmaceutických trzích, nejen v Evropské Unii, ale i mimo ni, zejména na východních trzích.  Essorpharma consulting průběžně monitoruje všechny dotační možnosti včetně programů proexportní politiky a sleduje dynamické změny a trendy vývoje světových trhů.

Společnost má rozsáhlé zkušenosti z oblasti mezinárodních farmaceutických projektů.